PODACI

Naziv

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću 

English IRENA Istrian Regional Energetic Agency for Energetic Activities Limited Liability Company (Ltd.) 

Italian IRENA Agenzia Energetica Regionale dell'Istria per attivita energetiche societa a responsabilita limitata (s.r.l.) 

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. 

Nadležni sud

Trgovački sud u Pazinu 

MBS

130036684 

OIB

15317120721 

Sjedište/adresa

Labin (Grad Labin)

Rudarska 1 

Temeljni kapital

250.000,00 kuna  

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću 

Predmet poslovanja

* promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša 

* promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije 

* pružanje usluge tehničke i financijske pomoći projekata energetske efikasnosti i uštede energije u domaćinstvima 

* izrada prijedloga optimiziranja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u objektima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

* poticanje regionalnog gospodarstva na uključivanje i sudjelovanje u razvojnim projektima na energetskom polju 

* organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara, tečajeva i poduka vezanih za energetsku efikasnost, uštedu energije i korištenje obnovljivih izvora energije 

* izrada energetskih statistika i energetskih bilanci područja istarske županije, te područja pojedinog grada/općine s područja Istarske županije 

* planiranje razvoja energetskih sustava područja Istarske županije i područja pojedinog grada/općine s područja lstarske županije (izrada master planova) 

* izrada studija izvedivosti projekata energetske učinkovitosti, te provedba istih 

* tehničko ispitivanje i energetska analiza projekata (energetski audit) 

* suradnja sa sličnim institucijama na državnom i međunarodnom nivou na energetskim razvojnim projektima 

* izrada prijave projekata vezanih za pozive javnih natječaja za sufinanciranje ili dodjele bespovratnih sredstava 

* edukacija vezana za energetsku efikasnost, uštedu energije, korištenje obnovljivih izvora energije i zaštitu okoliša 

* oglašavanje i nakladništvo vezano za energetski sektor i zaštitu okoliša 

* izdavačka i nakladnička djelatnost 

* izrada i upravljanje bazama podataka 

* istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja 

* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 

* tehničko ispitivanje i analiza 

* pružanje usluga promidžbe (reklame i propagande) 

* računalne i srodne djelatnosti 

Osnivači/članovi društva

ISTARSKA ŽUPANIJA, OIB: 90017522601

Pazin, Dršćevka 3

Osobe ovlaštene za zastupanje

VALTER POROPAT

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

 

 

DOKUMENTI

 

Pravni odnosi

Osnivački akt

Donacije

2013. - 2014. - 2015. - 2016.

 2017.-2018.

Plan poslovanja

Plan poslovanja za 2016.

Plan poslovanja za 2017.

Plan poslovanja za 2017.- Rebalans

Plan poslovanja za 2018.

Plan poslovanja za 2018.-Rebalans

Plan poslovanja za 2019.

Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu

Plan poslovanja za 2020. godinu 

Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu

Nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Prilozi Pravilnika o jednostavnoj nabavi IRENA

Izjava

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2017.

Revizija plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2018.

Revizija plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2019.

Plan nabave za 2019. - 1. izmjene

Plan nabave za 2019. - 2. izmjene i dopune

Plan nabave za 2019. -  3. izmjene i dopune

Plan nabave za 2019. -  4. izmjene i dopune

Plan nabave za 2019. -5. izmjene i dopune

Plan nabave za 2020.

Plan nabave za 2020. - 1. izmjene i dopune

Plan nabave za 2020. - 2. izmjene i dopune

Odluke:

Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA - 2015.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada društva IRENA - 2015.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA - 2015.

Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA - 2016.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada društva IRENA - 2016.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA - 2016.

Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA - 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada društva IRENA - 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA - 2017.

Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA - 2018.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada društva IRENA - 2018.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA - 2018.

Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA - 2019.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada društva IRENA - 2019.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA - 2019.

Ostali akti i dokumenti

Pravilnik o radu

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Pravilnik o videonadzoru

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

Registar ugovora

Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.

 

NATJEČAJI

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 21. listopada 2020. g. objavljuje Javni poziv za izradu analize potencijala iskorištavanja toplinske energije mora i energije valova na području zapadne Istre za potrebe Interreg Italy-Croatia projekta COASTENERGY. Tekst javnog poziva i dokumentaciju za prijavu na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2 - Ponudbeni list

Prilog 3 - Troškovnik

---------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 11. siječnja 2019. g. na temelju odredbe članka 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, objavljuje natječaj nabave za izmjenu građevinske stolarije za potrebe uredskog prostora IRENA-e Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. u sklopu zgrade na adresi Rudarska 1, 52220 Labin.

Natječaj je zatvoren 21.01.2019. u 16.00 sati.

Dokumentaciju vezanu uz natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2 - Ponudbeni list

Prilog 3 - Troškovnik

Prilog 4 - Upisnik o zaprimanju ponuda

Prilog 5 - Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda

Prilog 6 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Prilog 7 - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 11. prosinca 2017. raspisuje natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: 

Stručni suradnik/ca za provedbu EU projekata - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

Tekst natječaja za zapošljavanje na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Natječaj za zapošljavanje 

 ----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 17. travnja 2018. g. objavljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije putem EU projekta ENERJ za projekte povećanja energetske učinkovitosti javnih zgrada koja su klasificirana kao kulturna dobra. Tekst javnog poziva i dokumentaciju za prijavu na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Javni poziv

Prilog 2 - Prijavni obrazac

Prilog 3 - Sporazum o suradnji

Dana 24. travnja 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija objavljuje nadopunu i ispravak Javnog poziva kojeg možete preuzeti u nastavku:

Prilog 4 - Nadopuna i ispravak Javnog poziva

Dana 03. svibnja 2018. g. IRENA - Istarska REgionalna Energetska Agencija objavljuje odgovore na postavljena pitanja a možete ih preuzeti u nastavku:

Prilog 5 - Pitanja i odgovori

Dana 18. svibnja 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

Prilog 6 - Odluka

Prilog 7 - Prijedlog o odabiru korisnika

Prilog 8 - Odbijena prijava

 ----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 13. kolovoza 2018. raspisuje natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: 

Stručni suradnik/ca za provedbu EU projekata - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

Tekst natječaja za zapošljavanje na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Natječaj za zapošljavanje 

 ----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 8. listopada 2018. g. objavljuje Javni poziv za testiranje potencijala korištenja plitke geotermalne energije putem EU projekta HAPPEN. Tekst javnog poziva i dokumentaciju za prijavu na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Javni poziv

Prilog 2 - Prijavni obrazac

Prilog 3 - Sporazum o suradnji

Dana 15. listopada 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

Prilog 4 - Prijedlog o odabiru korisnika

Prilog 5 - Odluka o odabiru korisnika

 ----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 23. listopada 2018. raspisuje natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: 

Stručni suradnik/ca za provedbu EU projekata - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

Tekst natječaja za zapošljavanje na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Natječaj za zapošljavanje 

 ----------------------------------------------------------------------------------