12.09.18. u 15:04

Glas Istre u mjesečnom prilogu 'EUROeko' predstavio projekte 'Joint_SECAP' i 'COASTENERGY' koje IRENA provodi

U sklopu programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska, u kojem Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjeluje sa dva projekta ukupne vrijednosti 3.922.527,50 EUR, Glas Istre je u svom mjesečnom prilogu 'EUROeko' predstavio projekte 'Joint_SECAP' i 'COASTENERGY'.

Projekt COASTENERGY, u kojem je IRENA vodeći partner, baviti će se procjenom i promocijom energetskog potencijala infrastrukture u lukama i obalnim urbanim područjima na Mediteranu kako bi se potencijalnim investitorima olakšala poslovna ulaganja.

Vrijednost aktivnosti projekta koje će se realizirati na području Istarske županije iznosi 207.610 EUR. Aktivnosti istraživanja fokusiraju se na termalnu energiju i energiju morskih valova. Istraživački centri koji sudjeluju u provedbi aktivnosti definirati će obalna područja s najvećim potencijalom ulaganja. Kontaktirati će se talijanska i hrvatska poduzeća s ciljem udruživanja s javnim upravama kako bi ih se potaknulo na zajednička investiranja u tim područjima. Planirana je izrada online baze podataka za područje Istarske županije kako bi potencijalnim investitorima i javnosti bili dostupni svi relevantni podaci i informacije vezani uz ovakve mogućnosti investiranja u Istarskoj županiji i okolnim mediteranskim područjima.

 

„Projekt COASTENERGY uvesti će drugačiji pogled razvoja infrastrukture luka i obalnih ruralnih područja. Na području Istarske županije COASTENERGY će istražiti njihov energetski potencijal. “ Valter Poropat, direktor IRENA-e

 

Projekt Joint_SECAP fokusira se na poboljšanje praćenja klimatskih promjena u Istarskoj županiji. Vrijednost projekta za Istarsku županiju iznosi 179.545 EUR. Osim podizanja svijesti građana o rizicima i odgovarajućim mjerama vezanima uz klimatske promjene, izraditi će se izvještaji o procjeni rizika vezanih uz klimatske promjene na području Istarske županije te daljnjim mjerama koje je nužno poduzeti. Web platforma koja će se izraditi kroz projekt omogućiti će slobodan pristup prikupljenim podacima i planiranim mjerama. Ista će se koristiti za daljnje planiranje procesa ulaganja i razvoja istarske regije po europskim standardima za prilagodbu klimatskim promjenama.

 

„Klimatske promjene širok su problem. Njihove posljedice osjećaju se u svim dijelovima svijeta. Projekt Joint_SECAP samo je jedan u nizu koraka kojim Istarska županija planira djelovati na njihovo ublažavanje.“ Valter Poropat, direktor IRENA-e