18.06.18. u 14:26

IRENA sudjelovanje na trećem sastanku EU projekta FIRECE

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjelovala je na trećem sastanku EU projekta FIRECE u gradu Parndorfu (Austrija) od 6 do 8 lipnja 2018. Projekt je financiran sa strane EU programa Interreg Central Europe (hr. Interreg Središnja Europa). Voditelj projekta je gospodarska komora Venecija Rovigo Delta-Lagunare (tal. Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare). Cilj sastanka bio je tematski posjet postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, te sastanak tehničkog i upravljačkog odbora projekta. Domaćin sastanka bio je austrijski partner Forschung Burgenland GmbH sa sjedištem u Eisenstadtu.

Organiziran je posjet toplani na biomasu, odnosno drvenu sječku, snage 6MW i godišnje proizvodnje energije 13580 MWh. Toplana opskrbljuje oko 2200 obližnjih kućanstava putem 11km dugačke mreže cjevovoda, a opremljena je i sa pomoćnim plinskim kotlom za izvanredne slučajeve. Drvena sječka dobavlja se iz okolne drvne industrije i postrojenja za proizvodnju transportnih paleta.

Nastavak tematskog posjeta održan je u postrojenju za proizvodnju bioplina. Postrojenje kao sirovinu koristi otpatke od okolnih kantina, restorana, hotela i farmi, životinjsku hranu kojoj je prošao rok trajanja, te nusproizvode tvornice čokoladnih proizvoda koja se nalazi u blizini (jedan od najvećih izvora sirovine). Sirovina se puni u silose s određenim okolišnim uvjetima potrebnim za bakterijsku razgradnju tvari i stvaranje bioplina. Bioplin je mješavina metana (tzv. biometan) i ugljikovog dioksida s mogućim primjesama u malim koncentracijama. Bioplin dobiven na taj način šalje se u distribucijsku mrežu koja se nalazi u blizini. Tvrtka Energiepark Bruck an der Leitha upravlja navedenim postrojenjima, a u suradnji sa Sveučilištem u Beču patentirali su sustav za odvajanje metana od ugljikovog dioksida, te na taj način dobivaju 98-99%-tni metan. Postrojenje za vlastite potrebe proizvodi električnu energiju uz bioplin kao energent.

Posjet postrojenju za uzgoj mikro algi odgođen je zbog radova na poboljšanju i nadogradnji postrojenja. Potencijal uzgoja mikro algi je značajan budući da omogućuju industrijsku proizvodnju biomase, a bitan su izvor i visokokvalitetnih ulja (omega 3 i 6), proteina i sl. Zanimljiva je i informacija o pokušaju da se sva ta postrojenja umreže. Već sada se toplinska energija dobivena iz postrojenja za biomasu koristi u postrojenju za bioplin i uzgoj algi. Razmatra se i mogućnost iskorištenja ugljikovog dioksida dobivenog u postrojenju za bioplin pri uzgoju algi.

Tematski posjet nastavljen je u vjetroparku tvrtke Energie Burgenland, koje upravlja sa 225 vjertoelektrana ukupne snage 522 MW. Konstantno se investira u nove vjetroparkove, a starije vjetroelektrane zamjenjuju se modernijima većih snaga.

Tehnički i upravljački odbor sastali su se 7. i 8. lipnja a teme su bile pregled dosadašnjih postignuća projekta, planovima za buduće razdoblje i identifikacija prioriteta. Prezentirani su i dovršeni radni paketi.