28.12.15. u 11:38

Potpisan ugovor o obnovi i modernizaciji javne rasvjete na području Grada Novigrada-Cittanova

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija Vas obaviještava da je dana 24. prosinca 2015. u uredu gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova potpisan ugovor sa zajednicom ponuditelja, slovenskim tvrtkama GGE d.o.o. i Javna Razsvetljava d.d., kojima je putem natječaja povjeren projekt obnove postojeće javne rasvjete na području Grada Novigrada-Cittanova novom energetski učinkovitom led rasvjetom, po ESCO modelu.

Ugovor je u ime Grada Novigrada-Cittanova potpisao gradonačelnik Anteo Milos, dok su u ime zajednice ponuditelja ugovor potpisali Stanko Furlan, izvršni direktor Javne Raszvetljave i Luka Komazec, direktor poduzeća GGE d.o.o..

Ovim je potpisom ugovoren posao ukupno vrijedan oko 3,5 milijuna kuna, kojim će se rekonstruirati odnosno modernizirati postojeća javna i vanjska rasvjeta na području Grada Novigrada-Cittanova, i to sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te sredstvima samih odabranih ponuditelja energetske usluge. Riječ je naime o ESCO modelu temeljem kojeg se odabrani ponuditelj obvezuju o svom trošku i na svoj rizik, izvršiti modernizaciju tj. rekonstrukciju javne rasvjete i pri tome snositi sve rizike (tehničke, tehnološke, financijske i komercijalne), a uslugu koju pruže će naplatiti isključivo iz ostvarenih ušteda električne energije kroz određeni broj godina.

Da podsjetimo, Grad Novigrad-Cittanova početkom 2015. godine prijavio se na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete. Među mnogim prijavama odabran je i projekt „Rekonstrukcija postojeće javne i vanjske rasvjete u gradu Novigradu–Cittanova primjenom mjera energetski učinkovite i ekološki javne rasvjete“, te će taj projekt sredstvima FZOEU-a biti sufinanciran u visini do 1,4 milijuna kuna.

Cilj projekta je dakle implementirati optimalno tehničko-ekonomsko rješenje kojim će se dobiti učinci znatne uštede električne energije, smanjenja emisije CO2, poboljšat će se svjetlotehnički parametri i uvjeti sigurnosti prometa, te smanjiti potencijalni rizici ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijeve ili živine žarulje na izboj u plinu), sprječavanje svjetlosnog onečišćenja i primjene opasnih tvari, a bez zaduživanja Grada ili potrebe za osiguravanjem neposrednih vlastitih dodatnih sredstava za investiciju.

Ovim će se projektom zamijeniti preko 900 rasvjetnih tijela, što predstavlja otprilike polovicu svih rasvjetnih tijela na području Grada.

Treba podsjetiti kako je Grad Novigrad-Cittanova već bio uključen u projekt obnove energetski učinkovite javne rasvjete po HEP ESCO modelu 2006. godine. Novigrad je tada prvi u Hrvatskoj snažno krenuo u akciju zamjene postojeće, energetski neučinkovite i ekološki štetne javne rasvjete prihvatljivijom i ekološki primjerenijom javnom rasvjetom. Tako kompleksan zahvat bio je moguć zahvaljujući sredstvima Svjetske banke i posebnog ugovora s HEP-ovom sestrinskom kompanijom HEP-ESCO. Zamijenjeno je tada (ili dodano) oko 700 ekoloških i kompromisnih rasvjetnih tijela, te tri kontrolna centra i jedan regulator snage, koji su omogućili energetski daleko učinkovitiju javnu rasvjetu te znatne uštede u potrošnji električne energije. Taj je projekt Novigradu 2006. godine priskrbio i prvu nagradu međunarodne organizacije IDA (International Dark-Sky Association), za najzapaženiji projekt u domeni ekološke javne rasvjete na europskom kontinentu.

Članak preuzet sa Službenih stranica Grada Novigrada-Cittanova