14.11.18. u 09:54

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjeluje na drugom projektnom sastanku projekta HAPPEN

IRENA je 14. i 15. studenog 2018. godine kao jedan od partnera sudjelovala na drugom sastanku projekta HAPPEN - Holistic AProach and Platform for deep renovation of the med residenal built ENvironment kojeg financira istraživački i inovacijski EU program Horizon 2020. koji se održavao u muzeju NKUA u Ateni u organizaciji projektnog partnera National and Kapodistian Univerity of Athens.

Neke od tema sastanka bile su pregled dosadašnjeg statusa projekta i odrađenih aktivnosti, prezentacije i diskusija o Living Lab treninzima, sistemu referentnih zgrada i načinu izračuna optimalnih rješenja, pregled i implementacija komunikacijskih aktivnosti vezanih uz projekt, prezentacija i diskusija o funkcionalnosti, strukturi i dizajnu web platforme te dogovaranje slijedećeg sastanka.