14.10.14. u 12:58

Započela instalacija fotonaponskih panela na OŠ Ivan Goran Kovačić u Čepiću

IRENA-Istarska Regionalna Energetska Agencija nastavlja sa radovima na  fotonaponskoj elektrani snage 6 kW na krovu OŠ Ivan Goran Kovačić u Čepiću. Investicija se financira kroz EU projekt TERRE (SEE/D/0276/4.2/X) TERritory, eneRgy & Employment, sufinanciran sredstvima Transnacionalnog  Programa Jugoistočne Europe.

Trenutačno je u tijeku instalacija fotonaponskih modula na krovu škole. FN moduli su sastavljeni od visokoučinskih ćelija polikristalnog silicija. Predviđena je ugradnja FN modula ukupne snage 6000Wp, odnosno 24 modula jedinične snage PMPP=250Wp prema STC (sunčevo zračenje 1000W/m2, temp. +25°C). Moduli će se će se postaviti na nosivu konstrukciju krova zgrade u 3 reda, međusobnog razmaka 230-250cm, u smjeru istoka  s kutem inklinacije od cca 30°.

Prema podacima o prosječnom broju sunčanih sati na području Čepića izračunom se procjenjuje da će elektrana godišnje proizvoditi oko 7.500 kWh električne energije.