07.03.16. u 09:35

Javni poziv za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu - Sufinanciranja energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada i građevina u vlasništvu malih i srednjih poduzeća te

Istarska županija objavila je Javni poziv za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu. Financijska sredstva dodijelit će se za realizaciju četiri mjere među kojima je i Sufinanciranja energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada i građevina u vlasništvu malih i srednjih poduzeća te obrtima.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije. Ukupan fond raspoloživih sredstava za dodjelu potpora iznosi 500.000,00 kn; a dodjeljivat će se prema uvjetima navedenim u Javnom pozivu. Javni poziv i potrebni obrasci su objavljeni na službenim internet stranicama Istarske županije. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Istarske županije za 2016. godinu, a najdulje do 30. studenog 2016. godine.