04.02.16. u 09:36

Mališani u Buzetu i Novigradu griju se novim sustavom grijanja

Strateški projekt Alterenergy vrlo je važan za Istarsku županiju jer je podizanjem svijesti o korištenju obnovljivih izvora energije, posebice kod javne uprave, promocijom racionalnog korištenja energije te razvojem energetske učinkovitosti, povećao kvalitetu života stanovnika naše županije, rekla je županijska pročelnica za međunarodnu suradnju Patrizia Bosich

Gubitci energije i energetski neučinkovito grijanje u dječjim vrtićima “Grdelin” u Buzetu i “Tičići” u Novigradu više nisu problem jer su u prosincu prošle godine završile dvije pokazne investicije izgradnje novog sustava grijanja i energetske obnove zgrade. Investicije je provela Istarska županija u sklopu europskog strateškog projekta Alterenergy financiranog iz Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007.- 2014. godine.

Ugodniji boravak djeci u vrtiću

Izgradnjom betonskih spremnika za vodu, postavljanjem solarnih panela i ugradnjom novog sustava grijanja u vrtiću “Grdelin” te zamjenom stolarije, spuštanjem i izolacijom stropova te zamjenom rasvjete u vrtiću “Tičići”, tamošnjoj je djeci omogućen ugodniji i topliji boravak.

Projektom Alterenergy, koji je počeo u rujnu 2011. godine te završava u lipnju ove godine, promiče se energetska održivost kroz integrirano i održivo upravljanje energetskim resursima i proizvodnju obnovljive energije. Naglasak projekta je na malim zajednicama Jadrana s manje od 10.000 stanovnika, koje predstavljaju najrašireniji oblik naselja na jadranskom području.

Istarska županija 2013. godine je u okviru projekta objavila javni poziv svim općinama i gradovima u Istri s manje od 10.000 stanovnika za odabir jedne ili više ciljanih zajednica za provedbu projektnih aktivnosti. Odabrani su gradovi Buzet i Novigrad, koji su već tada bili predvodnici u realiziranim projektima energetske učinkovitosti.

Uz stručnu pomoć Istarske regionalne energetske agencije  IRENA, Istarska županija je početkom prošle godine počela s realizacijom dviju investicija u buzetskom i novigradskom vrtiću. Oni su pak izabrani u suradnji s gradovima Buzetom i Novigradom kao građevine koje zahtijevaju najveću pozornost a zbog dobrobiti boravka djece koja u njima borave predstavljaju prioritetne investicije.

U suradnji s IRENA-om i Energetskim institutom Hrvoje Požar ispitano je nekoliko ideja i mogućih rješenja za oba vrtića. Vrtić u Buzetu imao je novu izolaciju i stolariju, no stvarali su se veliki gubici energije u transportu od obližnje policijske stanice do vrtića, gdje je bila smještena zajednička kotlovnica. Vrtić u Novigradu također je dijelio kotlovnicu s Osnovnom školom “Rivarela”, no imao je dotrajalu stolariju te znatne gubitke energije zbog visokih stropova te neizoliranog stropa i poda.

Sve zbog gubitaka energije

Projektanti su pregledali lokacije te je u suradnji s gradovima, izrađen projekt za potpunu energetsku obnovu vrtića “Tičići” te projekt za izgradnju novog sustava grijanja na bazi geotermalnog izmjenjivačkog polja za vrtić “Grdelin”. Vrijednost investicija u okviru projekta iznosi oko 163.000 eura za geotermalni sustav grijanja u buzetskom vrtiću, te 46.000 eura za energetsku obnovu zgrade vrtića “Tičići”.

Radovi na investicijama započeli su u rujnu prošle godine iskopom terena oko vrtića u Buzetu za postavljanje pet betonskih spremnika za vodu. Jedan spremnik postavljen je još u travnju, kad su se vršila ispitivanja kapaciteta i mogućnosti ovakvog sustava. Princip rada geotermalnog polja s podzemnim betonskim spremnicima, ukopanim u zemlju na dubini od pet metara, je takav da voda akumulira toplinu iz zemlje tijekom zime te energiju prenosi dizalici topline. U ljetnim se mjesecima, međutim, energija sunca “skladišti” u navedenim podzemnim spremnicima na način da se voda u njima grije putem solarnih panela. Zemlja tijekom ljetnih mjeseci služi kao izolator i sprečava da se uskladištena energija (toplina) izgubi.  Na taj se način zimi dobiva viša polazna temperatura, odnosno više energije za sustav grijanja te manji troškovi električne energije. Ovu investiciju, koja je vrtiću “Grdelin” omogućila jedinstveni novi sustav grijanja koji je potpuno čist i obnovljiv, svojim je sredstvima podržao i Grad Buzet sa 16.500 eura.

Manji troškovi i veće uštede

Geotermalno polje koje se trenutno sastoji od šest podzemnih betonskih spremnika je modularno, što znači da se na njega mogu spajati dodatni spremnici i na taj način povećati snagu sustava te zgradi omogućiti više topline i još manje troškove grijanja. Moguća je dogradnja još tri spremnika, čijom bi se snagom mogla pokriti i planirana nadogradnja vrtića.

Pokazna investicija u Buzetu ogledni je primjer investicije projekta Alterenergy, inovativna je i replikativna. Inovativnost leži u činjenici da su se po prvi put u Hrvatskoj u jednom sustavu spojile geotermalna i solarna energija u vidu solarnih panela koji griju vodu u podzemnim betonskim spremnicima koji čine geotermalno polje. Vrtić “Grdelin” je dobio sustav grijanja koji je samostalan i koji omogućuje jednako grijanje svih prostora u vrtiću na unaprijed zadane temperature. Kada prostorija postigne željenu toplinu, sustav isključuje daljnje grijanje i na taj način štedi energiju. Ovakav sustav može se primijeniti bilo gdje u Istri ili na cijelom području Jadrana, kaže voditelj projekta Aleksandar Major, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije.

Zamjena stolarije i rasvjete

Energetska obnova u novigradskom vrtiću “Tičići” odnosila se na zamjenu vanjske stolarije, spuštanje i izolaciju stropova te zamjenu rasvjetnih tijela LED rasvjetom. Grad Novigrad se također uključio u projekt te je svojim sredstvima u iznosu od 135.000 eura izolirao podove i postavio podno grijanje u svim prostorijama gdje borave djeca.

Sam vrtić nije doživio veću obnovu već nekoliko desetljeća te su uvjeti u kojima su djeca boravila bili ugroženi dotrajalim prozorima, nepostojećom izolacijom podova, krovom koji prokišnjava i neučinkovitim grijanjem. Ova investicija će omogućiti mališanima ugodniji boravak u vrtiću, navodi Major.

Svi radovi okončani su sredinom prosinca 2015. godine. Geotermalni sustav grijanja u DV “Grdelin” u Buzetu pušten je u probni rad te još slijedi podešavanje sustava radi postizanja optimalnih rezultata. U DV “Tičići” u Novigradu djeca borave u bolje osvijetljenim, izoliranim i renoviranim prostorima koji troše manje energije za grijanje.

Veća svijest građana

U sklopu projekta Alterenergy također su provedene kampanje podizanja svijesti o racionalnom korištenju energije i promicanja energetske učinkovitosti u lokalnim zajednicama. Razvijena je zajednička baza znanja o najučinkovitijim tehnologijama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te zajednički modeli potpore lokalnim zajednicama u njihovim aktivnostima energetskog upravljanja i planiranja.

Također, provedene su detaljne analize sveukupnog energetskog stanja i razvoja održivog integriranog plana energije odabranih zajednica Buzeta i Novigrada, te su realizirane studije izvedivosti koje se bave specifičnim akcijama usmjerenim na uštedu energije ili proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

-Strateški projekt Alterenergy vrlo je važan za Istarsku županiju jer je podizanjem svijesti o korištenju obnovljivih izvora energije, posebice kod javne uprave, promocijom racionalnog korištenja energije te razvojem energetske učinkovitosti i investicijama u Buzetu i Novigradu, povećao kvalitetu života stanovnika naše županije, rekla je Patrizia Bosich, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije i dodala:

-Ovim je projektom znanje i iskustvo izabranih gradova o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije svakako unaprijeđeno. Pokazne investicije u vrtićima “Tičići” i “Grdelin” služe kao ogledni primjer drugim općinama, gradovima i institucijama koje mogu primijeniti isti ili sličan model, zaključila je Bosich.

 

Članak preuzet iz Glasa Istre, 3. Veljače 2016.

Autor: Gordana ČALIĆ ŠVERKO