04.02.16. u 10:08

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija nastavlja sa projektima energetske efikasnosti

Projekti koje smo kandidirali, planirani su s novim pilot investicijama, ali i unapređenjem aktivnosti koje su provođene na već realiziranim projektima. Ako izdvojimo samo dva projekta koji su u završnoj fazi natječaja, njihovu vrijednost za Istarsku županiju procjenjujemo na približno 500 tisuća eura, rekao je direktor IRENA-e Valter Poropat.

Istarska Regionalna Energetska Agencija (IRENA) od samog svog osnutka nastoji biti kvalitetna karika u funkciji svih grana energetike na području Istarske županije. Stoga je agencija i svoje aktivnosti tijekom prošle godine ponajprije usmjerila na promicanje energetske efikasnosti, poticanje ušteda energije u javnom i privatnom sektoru kao i korištenje obnovljivih izvora energije, a što za krajnji rezultat ima smanjenje globalnog zatopljenja i zaštitu okoliša.

Direktor IRENA-e Valter Poropat ističe kako kontinuirano surađuju s građanima, tvrtkama, obrtnicima i javnim sektorom i to putem Energetskog demo info-centar Labin koji pruža potrebne informacije o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, pa putem edukacija, predavanja, prezentacija, odgovora na upite preko elektronske pošte, direktnih kontakata, do investicija koje su proveli, a financirane su iz EU projekta.

Edukacija javnih službenika

-Pored toga, IRENA je krajem prošle godine bila zadužena i za nacionalni Projekt SGE - Sustavnog gospodarenja energijom u zgradama kojima upravlja Istarska županija. U tu svrhu, pokrenute su edukacije javnih službenika, pokrenuli smo i provodimo snimanja objekata termo kamerom kupljenom preko jednog EU projekta, te potom izrađujemo izvještaje o zatečenom stanju snimljenih objekata s uključenim prijedlozima i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. To se provodi kako bi si svaka pojedina javna ustanova mogla planirati hodogram ulaganja u rekonstrukciju ili sanaciju objekata, ističe Poropat.

Napominje kako su tijekom 2015. godine završili EU projekt LEGEND. U sklopu tog projekta realiziran je sustav geotermalnog grijanja dviju zgrada, nove i stare zgrade dječjih jaslica u Labinu. Uz podizanje energetske učinkovitosti stare zgrade jaslica i ugradnju nove stolarije navedenih jaslica koje je realizirano kroz isti projekt, postignute su značajne uštede u potrošnji toplinske energije - gotovo 40.000 kWh u 2015. godini. Uz ta projekt realizirali smo i stavili u funkciju geotermalno polje, koje preko dizalice topline grije i hladi dio labinske Srednje škole Mate Blažine. Rezultati i uštede mogu se pratiti na dnevnoj bazi preko naših Internet stranica www.irena-istra. hr, kaže Poropat.

Među ostalim, IRENA je lani u suradnji s županijskim Odjelom za međunarodnu suradnju i EU poslove te gradovima Buzetom i Novigradom radila na realizaciji strateškog IPA Adriatic projekta Alterenergy.

Uštede u školama i vrtićima

Kroz navedeni projekt, realizirana je djelomična energetska obnova dječjeg vrčića Tičići u Novigradu - spušteni su i izolirani stropovi, izmijenjena je stolarija te je ugrađena LED rasvjeta, a u vrtiću Grdelin u Buzetu ugrađen je novi sustav grijanja utemeljen na geotermalnoj dizalici topline koja energiju crpi iz podzemnih spremnika vode koji se u ljetnom periodu griju sa solarnih kolektora postavljenih u krugu vrtića.

-S partnerima iz Italije, Malte, Portugala i Španjolske pokrenuli smo u funkciji Glavnog partnera projekt EH-Cmap na temu energetske učinkovitosti objekata kulturne baštine. Započeli smo i EU projekt E - RESPLAN za-jedno sa partnerima iz Slovenije, Italije, Malte, Portugala i Španjolske. Projekt ima za cilj unaprijediti programe visokog obrazovanja sa naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije i razvoj prostornog planiranja. Projekti EH-Cmap i E-RESPLAN financiraju se iz EU fondova u 100 postotnom iznosu. Uz to surađivali smo s brojnim inozemnim partnerima na prijavama EU projekata s područja energetike, za koje rezultate očekujemo tijekom 2016. Najviše očekujemo od dva projektna prijedloga koja su ušla u završni krug CENTRAL EUROPE programa, napominje Poropat.

Na pitanje o prioritetima u ovoj godini te koliko se sredstva putem projekata planira “privući” naglašava da će aktivnosti agencije ponajprije biti usmjerene prema gospodarstvu, javnom sektoru, suradnji s građanima, tvrtkama i obrtnicima. Ističe da je ta suradnja sve intenzivnija, jer je interes za energetsku efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije zainteresiranih sve veći.

Očekuju se značajna sredstva

-Projekti koje smo kandidirali planirani su s novim pilot investicijama, ali i unapređenjem aktivnosti koje su provođene na već realiziranim projektima. Ako izdvojimo samo dva projekta koji su u završnoj fazi natječaja, njihovu vrijednost za Istarsku županiju procjenjujemo na približno 500 tisuća eura. Uz to, namjeravamo intenzivirati suradnju sa školama i visokim školstvom kako u pogledu edukativnih aktivnosti, tako i u pogledu zajedničke pripreme i prijave novih projektnih prijedloga za natječaje EU, kaže Poropat.

Kao glavni partner, nositelji su EU projekta EH-Cmap: Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage, koji se u potpunosti financira sredstvima programa “ERASMUS +” IRENA je ovaj projekt pokrenula u suradnji s partnerima iz Italije, Malte, Portugala i Španjolske zbog sve većeg značaja koji se energetskoj obnovi objekata kulturne baštine pridaje u Hrvatskoj i zemljama partnerima.

U sklopu EH-Cmap projekta, tijekom akademske godine 2015./2016., IRENA u suradnji s Politehnikom iz Pule za studente završne treće godine trogodišnjeg preddiplomskog studija Politehnike, održava edukaciju “Energetska obnova objekata kulturne baštine”. Naime, značajan broj zgrada u Istarskoj županiji i šire, zaštićene su povijesne građevine te su dobrim dijelom energetski neučinkovite. Jedan od partnera na Projektu je Arhitektonski fakultet iz Rima, koji ima vrlo velika iskustva sa starogradskom jezgrom. Stoga, IRENA u suradnji s Politehnikom Pula prenosi znanje i iskustva te održava edukacije, čiji je cilj studentima približiti problematiku povećanja energetske učinkovitosti u povijesnim zgradama.

-Program je usmjeren na jačanje kapaciteta potrebnih za provedbu energetske učinkovitosti u povijesnim zgradama, istodobno djelujući na podizanje svijesti lokalnih dionika o važnosti i prednosti promicanja energetske učinkovitosti. Studenti će kroz edukaciju usvojiti znanja o energetskoj obnovi zgrada zaštićene kulturne baštine koja će kasnije moći primjenjivati u praksi radeći na poslovima vezanim za upravljanje investicijama u takve objekte, pojašnjava Poropat.

 

Članak preuzet iz Glasa Istre, 3. Veljače 2016.

Autor: Danijela BAŠIĆ-PALKOVIĆ