02.06.16. u 09:13

Gradnja prve male hidroelektrane (mHE) u vodooskrbnom sustavu u Hrvatskoj

Predstavnici investitora Istarskog vodovoda Buzet d.o.o. i IRENA - Istarske Regionalne Energetske Agencije obišli su gradilište prve male hidroelektrane (mHE) na vodovodnom sistemu koja se gradi u Hrvatskoj, na lokaciji Velika Šuma kraj Umaga.

Vrijednost radova je 2.296.243,00 kuna, od čega su opravdani troškovi Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.083.782,00 kuna. FZOEU financira 60% opravdanih troškova što iznosi 1.250.269,00 kuna. Izvođač radova je KONČAR – Elektronika i informatika d.d. Zagreb

Ovaj projekt od samog početka promovira IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija, i na vodovodnim sustavima isti bi trebao biti, kako kažu direktor IVB Mladen Nežić i suradnik Adriano Putinja, prvi u nizu koji će se izgraditi. Takvi projekti dodatno doprinose zaštiti okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije u Istarskoj županiji rekao je Valter Poropat direktor IRENA-e.

Mala hidroelektrana Velika Šuma biti će smještena u novogradnji koja se spaja s postojećom istoimenom vodospremom, a pripada gradolskom vodoopskrbnom sustavu iz kojeg se vodom opskrbljuje cijela zapadna obala Istre. Voda iz izvora Gradole pumpa se u distributer postrojenja za kondicioniranje vode Gradole Brdo na nadmorsku visinu 190 m NM, a dalje se, nakon tretmana transportira gravitacijom. Potencijal vode u vodospremi Velika Šuma kreće se, ovisno o potrošnji sustava, od 8,5 do 12 bar. Godišnje se preko VS Velika Šuma isporuči oko 1,5 milijuna kubika vode.

Godišnja proizvodnja električne energije procijenjena je na oko 350 000 kWh, što odgovara ukupnom godišnjem prihodu po osnovi prodaje električne energije od oko 350.000,00 kuna.