26.04.18. u 10:20

IRENA sudjelovala na seminaru 'Experience fair' u sklopu projekta SUPPORT

IRENA – Istarska Regionalna ENergetska Agencija je 24. i 25. travnja sudjelovala na na seminaru 'Experience fair' organiziranog u Sofiji, Bugarska u sklopu Interreg Europe projekta SUPPORT, na kojem su se održale prezentacije s tematikom definiranja najboljih pristupa i strategija implementiranja projekata.

 

Članovi Interreg projekata LOCARBO, OSIRIS i NICHE prezentirali su najbolje prakse i njihova iskustva u međusobnoj suradnji i suradnji sa vanjskim partnerima i zainteresiranim strankama.

 

Kroz grupne diskusije, međusobnu interakciju i radionice prenijela su se najvažnija iskustva pojedinih koraka u procesu implementiranja cjelokupnog projekta i metode rješavanja potencijalne problematike tijekom sprovođenja.