08.10.18. u 08:00

Objavljen Javni poziv za testiranje potencijala korištenja plitke geotermalne energije putem EU projekta HAPPEN

IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija d.o.o. (u daljnjem tekstu: IRENA) raspisuje Javni poziv za testiranje potencijala korištenja plitke geotermalne energije putem EU projekta HAPPEN

JAVNI POZIV ZATVOREN JE 12.10.2018.

Javni poziv se raspisuje u sklopu programa HORIZON2020 EU projekta HAPPEN - Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment, Radnog paketa broj 3 pod nazivom Optimalna rješenja.

Predmet ovog Javnog poziva je određivanje optimalnog tehno-ekonomskog rješenja (energetski miks) cjelovite energetske obnove zgrade u mediteranskim područjima (medZEB zgrada). Optimalno rješenje podrazumijeva korištenje lokalno dostupnih i međusobno kompatibilnih tehnologija za korištenje obnovljivih izvora energije. Omjer u kojem zgrada koristi pojedini izvor energije ovisan je o karakteristikama mikrolokacije i ekonomskoj opravdanosti ulaganja. Pojedine podatke moguće je dobiti isključivo testiranjem na lokaciji te se ovaj poziv upućuje s ciljem testiranja potencijala plitke geotermalne energije i određivanja optimalnog udjela korištenja iste u energetskom miksu medZEB zgrade.

Prijavitelji se pozivaju da na ovaj poziv kandidiraju zgradu koja se koristi isključivo za javne namjene, a za koju će IRENA nakon izvršenog odabira testirati potencijal korištenja plitke geotermalne energije za potrebe ugradnje novog sustava ili projektiranja optimiziranja postojećeg sustava grijanja i hlađenja.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je petak, 12. listopada 2018. do 16:00 sati.

 

Ovdje možete preuzeti pun tekst Javnog poziva i popratne natječajne dokumentacije:

1 - Javni poziv

2 - Prijavni obrazac

3 - Sporazum o suradnji u provedbi projekta HAPPEN

Dana 15. listopada 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Prijedlog i Odluku o odabiru korisnika. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

4 - Prijedlog o odabiru korisnika

5 - Odluka o odabiru korisnika