15.11.18. u 12:31

Održan partnerski sastanak projekta MAESTRALE

IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija, kao jedan od partnera, sudjeluje u projektu MAESTRALE koji se provodi u okviru programa Interreg MED a s ciljem uspostave okruženja za implementaciju strategije korištenja različitih oblika energije vezanih za morsko okruženje (vjetroturbine, energija plime i oseke, toplinska energije...).

IRENA je za potrebe projekta sudjelovala na projektnom sastanku i drugom transnacionalnom Blue Energy Labu u organizaciji vodećeg partnera UNISI - University of Siena te partnera domaćina; MIEMA - Malta Intelligent Energy Management Agency koji se održavao u vremenu od 12. do 14. studenoga u malteškoj Valleti.

Neke od tema koje su partneri prezentirali te o kojima se diskutiralo bile su: Izgradnja Blue Energy klastera n Malti; Mogućnosti razvoja morskih energija; Prijenos znanja o pretvornicima energije valova; Vjetar na moru: prvi odobreni slučaj na Mediteranu u Tarantu; Korištenje toplinskih pumpi za morsku vodu i korištenje u priobalnom dijelu Hrvatske; Morska biomasa kao plava energija i dr., razgovaralo se o dosadašnjem tijeku projekta, o daljnjim zadacima i izazovima, te je obavljena studijska posjeta pilot instalaciji FLASC sustava za pohranu energije na moru.