27.11.18. u 10:45

IRENA sudjelovala na konferenciji 'Blue Economy - The Blue way of life' u Barceloni 22.12.2018. i 23.12.2018.

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija je od 22.12.2018. do 23.12.2018. sudjelovala na konferenciji 'Blue Economy - The Blue way of life' Inno Blue Growth zajednice u sklopu projekta MAESTRALE (Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment) u Barceloni. Sastanak se odvijao u sklopu Meda Week Barcelona (Mediterranean Week of Economic Leaders) u Casa Llotja del Mar, eventa koji okuplja vlade, multilateralne organizacije i poslovne zajednice iz Europe i Mediterana.

 

Svrha konferencije je razmišljanje o održivoj dimenziji Plavog rasta (odnosno rasta priobalnog dijela Mediterana), bilo da se radi o razvoju, ublažavanju efekata, planiranja ili upravljanja i staviti u perspektivu rezultate svih tematskih projekata Plavog rasta. Također, to je prilika za predstavljanje projekata Plavnog rasta uključujući i reviziju njihovog trenutnog stanja i budućih ciljeva, pružajući informiranje o prilikama i razvoju u sklopu zajednice.

 

U sklopu konferencije održana su između ostalog i predavanja o tranziciji prema održivoj budućnosti Mediterana, modeli upravljanja i suradnje i alati za inovaciju i integriranu globalnu održivost, internalizacija i povezivanje clustera mediteranskog područja, podizanju svijesti i ulogama mlađih generacija i međunarodnoj suradnji mediteranskih zemalja.