28.05.19. u 13:01

Održan treći partnerski sastanak projekta HAPPEN u Marseillu

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjelovala je od 22. do 23. svibnja 2019. na trećem partnerskom sastanku Horizon 2020 projekta HAPPEN (Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment) koji je organiziran u Marseillu u Francuskoj. Organizator sastanka bila je agencija Etablissement Public D'Amenagement Euromediterranee (EPAEM) iz Francuske, koja u projektu sudjeluje kao projektni partner.

 

U sklopu partnerskog sastanka održane su prezentacije, vođene diskusije i razmjena iskustava te doneseni zaključci o daljnjem tijeku aktivnosti vezani uz trenutno stanje radnih paketa i partnerskih aktivnosti. Teme sastanka bile su dizajn i funkcionalnost web platforme koja je trenutno u fazi izrade, katalog referentnih zgrada na Mediteranu, status sastanaka stakeholdera u projektu, status i prepreke pilot područja svakog partnera, monitoring plan pilot projekata, shema certificiranja u sklopu projektne aktivnosti, komunikacijske aktivnosti projekta, inovativni financijski instrumenti, te strateško planiranje budućeg vođenja i održavanja projekta.

 

Na kraju drugog dana dogovoren je novi sastanak partnera, koji će se održati u desetom mjesecu u Labinu, te održan obilazak pilot područja agencije EPAEM u sjevernom dijelu Marseilla koje je predviđeno za energetsku obnovu.