SUPPORT - Local Governments in Low Carbon Strategies

IRENA se projektom SUPPORT nakon uspješne provedbe projekata u sklopu programa IPA Adriatic, SEE i Erasmus+, uključila u program Interreg Europe i to u svojstvu glavnog partnera.

Projekt SUPPORT ima za cilj unapređenje izrade i realizacije dijela operativnih programa koji se tiče efikasnog upravljanja energijom kroz:

• Učinkovitija provedba politika usmjerenih na  energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

• Smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova kao rezultat uspješne provedbe energetskih politika

• Veći  angažman privatnog sektora u provedbi energetskih akcija

• Povećanje kapacitete regionalnih aktera pri donošenju odluka i provedbi energetskih politika na lokalnoj/regionalnoj razini

• Povećanje uloge SEAP-a i ostalih energetskih planova te  njihova veća integracija sa lokalnom/regionalnom razvojnom politikom, prostornim planiranjem i zaštitom okoliša.

Opći i posebni ciljevi:

Glavni cilj projekta je pomoći lokalnim vlastima u provedbi strategija usmjerenih na smanjivanje emisije CO2 , sa posebnim naglaskom na jačanje provedbe planiranih  mjera energetske učinkovitosti i osnaživanju kapaciteta lokalnih vlasti usmjerenih na optimizaciju korištenja ERDF sredstava za provedbu energetskih strategija i akcija.

Pod-ciljevi:

• identifikacija  prepreka koje nastaju pri  korištenju ERDF sredstava te povećanje informacija o mogućnostima i procedurama korištenja ERDF sredstava

• prikupljanje dobrih praksa korištenja sredstava iz ERDF-a

• poboljšanje postojeće  baze energetskih podataka

• podrška donositeljima odluka i javnim tijelima pri provedbi i reviziji nacionalnog Operativnog programa

• jačanje kapaciteta javnih vlasti usmjerenih na korištenje ERDF sredstava

• poticanje  sudjelovanja privatnih subjekata u provedbi energetskih akcija

• olakšati koordinaciju više manjih lokalnih uprava s ciljem privlačenja privatnih investitora

U projektu sudjeluje 11 partnera iz 9 EU država.

Glavni partner: IRENA

Partneri u projektu: Center for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investment, Metropolitan City of Capital Rome, Climate Alliance Italy, Gozo Regional Committee ­ Gozo Development Agency (GDA), Alba Local Energy Agency ­ ALEA, Energy Agency for Southeast Sweden, Andalusian Federation of Municipalities and Provinces (F.A.M.P.), BULGARIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES PROMOTION AGENCY, ANATOLIKI S.A DEVELOPMENT AGENCY OF EASTERN THESSALONIKI'S LOCAL AUTHORITIE, Energy Agency of Rhineland­Palatinate

Projekt koji je s implementacijom počeo u 1. mjesecu 2017. godine provoditi će se do 6. mjeseca 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg Europe je 1.898.731,00 €, a budžet IRENA-e iznosi 121.000,00 €.

 

Više informacija o projektu moguće je pronaći na web stranici projekta:

https://www.interregeurope.eu/support/